• Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • V piatkový večer sa škola premenila na rozprávkové kráľovstvo, kde ožívali rozprávkové bytosti. Štvrtáci sa zapojili do projektu Noc s Andersenom, aby sa dozvedeli niečo o hrdinovi knihy Malý princ. Svoje vedomosti museli využiť v kvízových otázkach o rozprávkach a rozprávkových bytostiach, tvorilli príbehy, skladali slová, vety, aby získali dostatok bodov potrebných na získanie indícií a bateriek, ktoré mohli použiť pri hľadaní pokladu v tmavých komnatách školy. Našťastie máme šikovné deti, ktoré poklad našli, nikto sa nestratil a ani zo strachu predčasne neukončil hľadanie.

     • Veľkonočná výzdoba v našom meste

     • ​​​​Blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré sú spojené s mnohými symbolmi a tradíciami. K nim neodmysliteľne patrí aj veľkonočná výzdoba, pripomínajúca príchod najkrajšieho ročného obdobia. 

      Do výzdoby a skrášlenia nášho mesta sa v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice zapojili aj deti zo ŠKD pri ZŠ A. Bagara. Prispeli tak k sviatočnej atmosfére nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mestečka.


       

       

    • Druhá šanca pre knihy a hry
     • Druhá šanca pre knihy a hry

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pomaly sa končí marec- Mesiac knihy, ktorý aj nás v škole oslovil a s deťmi sme podnikli viacero aktivít venované čítaniu a knihám. Možno ste aj Vy deťom kúpili knihu, ktorú prečítali a knižku odložili do poličky. Alebo ste robili  jarné upratovanie a zistili ste, že veľa kníh už nie je vhodných pre vaše deti a už len zapadajú prachom. Ak ich nechcete odložiť pre súrodencov, môžete ich posunúť ďalej a dať im ďalšiu šancu potešiť ďalšie deti v škole. Uvítame ich v našich oddychových zónach. Vhodné by boli knihy pre deti od 7 do 15 rokov.

      Rovnako potešia aj vhodné stolové hry, ktoré už nepotrebujete a nechýbajú im žiadne časti. Ak nájdete niečo vhodné, môžete to priniesť do zborovne školy.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

     • Literárny kvíz

     • Dňa 23.3. sa žiaci 6. 7. 8. ročníka zúčastnili literárneho kvízu v školskej čitárni, ktorý bol usporiadaný pod záštitou Mestskej knižnice a ktorý zorganizovala pani Starostová v spolupráci s pani Špačkovou a pani Tomášovou. Kvíz prebiehal zábavnou formou a mal preveriť čitateľské a literárne vedomosti žiakov, ktorí súťažili v päťčlenných tímoch. Na prvom mieste sa umiestnil tím z 8.B triedy. Víťazom gratulujeme a pani organizátorkám ďakujeme za príjemné literárne popoludnie.

     • KLOKANKO

     •    Dnes, 27.3.2023 sa prváci po prvý raz zúčastnili matemetickej súťaže KLOKANKO. Oboznámili sa s pravidlami a podmienkami súťaže. Keďže ešte nevedia čítať, pani učiteľka im čítala zadania a žiaci si zapisovali správne odpovede. Budeme držať našim snaživým prváčikom palce, aby prišli cca o tri týždne čo najlepšie výsledky.

                                                                                                                             Zapísala Mgr. Mária Jovanovičová

    • Tenis do škôl
     • Tenis do škôl

     • Aj v tomto roku sa naša škola zapojí do projektu „Tenis do škôl“. V spolupráci so „Slovenským tenisovým zväzom“  a miestnym klubom „ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice“, ako odborným garantom sa v mesiacoch apríl a máj uskutoční tenisová príprava žiakov 1. stupňa, okrem 1. ročníka, kde prebieha príprava počas celého školského roka. Hlavným cieľom je oboznámiť deti so základnými zručnosťami a pravidlami tenisu.

       

      Link na propagačné video: https://www.youtube.com/watch?v=bVGLj5Clu2Q&list=PLkmy-kHQm4aJiTvqF7qcyY8IpszqnK96w&index=6

      Link na propagačné video tenisovej prípravy 1. ročníka z minulého roku https://youtu.be/0Z63H7wHmUg

     • Návšteva prvákov v Mestskej knižnici

     •    V Mesiaci knihy naši prváčikovia po prvý raz navštívili Mestskú knižnicu, kde ich pani knihovníčka oboznámila s pravidlami a poriadkom v knižnici. Prezreli si v oddelení pre deti knižky, ktoré má knižnica v ponuke. Odniesli si prihlášky, ktoré im rodičia vyplnia a spolu s deťmi si prídu pre preukaz, na ktorý si budú môcť požičiavať knižky.

                                                                                                                                Zapísala Mgr. Mária Jovanovičová

    • Ekoalarm 3
     • Ekoalarm 3

     • Dňa 22.3.2023 sa opäť žiaci 2. - 4. ročníka vzdelávali online formou v oblasti ekológie. Prednáška bola zameraná na recykláciu a snahu o zníženie množstva obalového odpadu.

     • Návšteva predškolákov u prvákov

     • Každoročne pred zápisom žiakov do 1.triedy, prichádzajú predškoláci z materskej školy medzi našich prvákov, aby sa pozreli ako sa im darí v práci po viac ako polroku v škole. Naši prváci ich privítali pripraveným programom.

                                                                                                       Zapísala Mgr. Mária Jovanovičová                                            

    • Týždeň mozgu
     • Týždeň mozgu

     •  

      Náš mozog má rád výzvy, stimuláciu a potrebuje pravidelné cvičenie, aby sme boli v „dobrej forme“. Aj preto sa tento týždeň zapojili žiaci s pani učiteľkami na vyučovaní a pani vychovávateľkami v ŠKD do celosvetovej kampane Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu. Počas týždňa sme sa rozprávali o tom, čo nášmu mozgu škodí a  prospieva, ktoré potraviny zlepšujú fungovanie mozgu, ale hlavne sme riešili rôzne logické hry, ktoré sú vhodné na precvičovanie našich mozgových závitov. Niektoré triedy sa zapojili aj do každodennej "mozgovej výzvy", ktorú vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej sociálnej sieti a veru, niektoré výzvy nám dali zabrať, ale z vyriešenia sme mali veľkú radosť.

      Text: Z. Šlepecká, foto: triedne učiteľky, vychovávateľky

      Zdroj: https://www.uvzsr.sk

     • Beseda so spisovateľkou

     • Školská knižnica ZŠ A.Bagara v spolupráci s Mestskou knižnicou v Trenčianskych Tepliciach zorganizovala 16. marca 2023 besedu pre žiakov 1. stupňa s pani spisovateľkou Silviou Havelkovou. Pani spisovateľka porozprávala deťom o svojej práci, o tom ako vzniká kniha a prezradila deťom aj troška zo svojho súkromia. Pútavo im porozprávala príbehy, ktoré prežila so svojím psíkom a tie sa neskôr stali inšpiráciou na napísanie jednej z jej mnohých kníh "Patty - pes z útulku".

      Pani spisovateľke ďakujeme za krásne dopoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

     • Stolno-tenisový turnaj o pohár primátorky mesta

     • Dňa 9.3.2023 sa na našej škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy, ktorí podali vynikajúce výkony. Druhé miesto si vybojoval Valentín Raček a tretie miesta si vybojovali Betka Šebová a Kristínka Kyselica. Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. 

     • Medzinárodný deň komplimentov

     • Milí učitelia, milí žiaci,

      Radi by sme vás v mene členov školského parlamentu informovali o akcii, ktorú pre vás chystáme na tento piatok, 24.2. 2023.

      Keďže 24.1. je medzinárodný deň komplimentov, tak, takto symbolicky, o mesiac neskôr, by sme vám chceli tento sviatok priblížiť, predstaviť vám jeho význam a zároveň sa venovať dôležitej téme: Slušné správanie a etiketa, ktoré sa pomaly ale isto medzi ľuďmi akosi vytráca.

      Okrem zaujímavých prednášok máme pre vás pripravenú aj celodňovú súťaž v Dávaní komplimentov.

      Do každej triedy prinesú ráno členovia parlamentu súťažné lístočky, na ktoré si každý z vás počas dňa môže zapísať aký kompliment a od koho ho dostal, následne lístoček vhodí do pripravenej škatuľky komplimentov, tie budú na škole dve: na prvom poschodí – pri pingpongovom stole a na druhom poschodí pri oddychovej zóne. Komplimentová komisia zostavená z členov parlamentu vyberie tri najlepšie komplimenty a po prázdninách sa výhercovia môžu tešiť na pekné ceny.

      Takže komplimentovaniu zdar, tešíme sa na Vás, Váš školský parlament.

       

     • Exkurzia

     • Dňa 23.2.2023 sa chlapci 8.ročníka zúčastnili exkurzie do fi-Stavokov a CC Trade spojenú s prehliadkou SOŠ pod Sokolice.

      Cieľ prehliadky: sprostredkovanie informácií o študijných a učebných odboroch na SOŠ a možnosti zamestnania vo firmách.

      Program: prehliadka výrobných priestorov firiem a priestorov dielní a učební SOŠ pod Sokolice.

      Zapísala Mgr. Adameová

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • Žiaci druhého ročníka absolvovali v termíne od 6. do 10.marca 2023 korčuliarsky kurz pod vedením skúsených trénerov na Zimnom štadióne v Bánovciach nad Bebravou. Ďakujeme vedeniu mesta Trenčianske Teplice a Rade rodičov pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach za finančný príspevok, ktorým pomohli zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov našej školy.

     • Lego deň v ŠKD

     • Lego je najobľúbenejšou stavebnicou detí. Preto sme v ŠKD vyhlásili súťaž, do ktorej sa zapojilo mnoho detí. Najobľúbenejšia stavebnica všetkých detí prilákala malých staviteľov, overiť si svoje zručnosti. Deti  stavali bez plánu, čím si rozvíjali svoju fantáziu, kreativitu a tvorivosť. Pracovali v skupinách aj individuálne. Stavali lietadla, autá, zvieratá, postavy, domy. Ich výtvory boli originálne a zaujímavé.                                                Na záver sme práce vyhodnotili a deti odmenili.

       Vychovávateľky ŠKD

     • Hrady v škole

     • Architekti zo štvrtej triedy sa stretli na pracovnom vyučovaní, aby vytvorili skupinky, ktoré navrhli a vytvorili makety hradov a zámkov. Výstavku ich výtvorov si môžete pozrieť vo vestibule školy.

     • Fašiangový týždeň

     • Počas tohto týždňa niektoré triedy na 1. stupni uskutočnili viaceré fašiangovo-valentínske aktivity s cieľom spríjemniť deťom vyučovanie, zabaviť sa, zasúťažiť si. Každý deň sme si naplánovali inú aktivitu, do ktorej sa žiaci mohli zapojiť a rozvíjať svoju tvorivosť, nápaditosť a originálnosť. Keďže sa aj súťažilo, tí najtvorivejší získali sladkú odmenu. Veríme, že sa deťom počas tohto týždňa v škole páčilo o niečo viac ako inokedy.

      Text: Z. Šlepecká, foto: p.učiteľky

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa bude konať dňa 4.4.2023, elektronickú prihlášku nájdete v sekcii O škole. Bližšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch.

    • Všetkovedko 2022/2023
     • Všetkovedko 2022/2023

     •           Dňa 30.11.2022 sa 25 žiakov 2., 3. a 4. ročníka našej ZŠ zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Pretože o súťaž je na celom Slovensku veľký záujem na výsledky sme si museli počkať trošku dlhšie, ale oplatilo sa. 21 žiakov našej školy získalo titul „Všetkovedkov učeň“. 4 žiaci svojim výkonom ukázali, že dokážu prepojiť vedomosti získané v škole, doma, či vonku a právom im patrí titul „VŠETKOVEDKO“. Sú to:

      KIARA MUŠKOVÁ z 2.A

      TIMEA BLAHOVÁ z 2.B

      LADISLAV HALÁSZ z 3.B

      LILLIAN KATARÍNA PLATKO zo 4.triedy

                                                 Všetkým srdečne blahoželáme!