• Sladké potešenie

     • Pri príležitosti MDD boli všetci žiaci našej školy pozvaní na zmrzlinu podľa vlastného výberu v ZMRZLINE GIRANDOLA. Za zmrzlinu a čokolády pre deti ďakujeme pani primátorke Mgr. Zuzane Frajkovej Ďurmekovej.

     • Matičný beh

     • Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice zorganizoval 1.6.2023 pri príležitosti MDD každoročný Matičný beh pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Beh sa uskutočnil aj v rámci osláv 160. výročia založenia Matice slovenskej. Deti sa po krátkej rozcvičke, príhovore organizátorov a úvodných pokynoch rozdelili do 4 kategórií  podľa ročníkov. Prváci a druháci si odbehli 200 m a starší tretiaci a štvrtáci bežali 400 m. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli krásne knižné ceny, diplomy a pexeso.

      Ďakujeme zástupcom Matice slovenskej za príjemne strávené dopoludnie a tiež za magnetické pexeso o štúrovcoch, ktoré darovali do našej knižnice.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

     • Minulý týždeň od 22.5. do 26.5.2023 sa v ŠKD niesol v duchu zdravej výživy. Počas celého týždňa boli pre deti pripravené rôzne aktivity spojené so zdravou výživou a správnou životosprávou. Porozprávali sme si o tom, čo je zdravá výživa, čo majú deti jesť a naopak načo si treba dávať pozor a čomu sa treba vyhýbať. Vypestovali sme si mikrobylinky, klíčili  rôzne strukoviny, vytvárali pestrofarebné potravinové pyramídy, súťažili v poznávaní ovocia a zeleniny. Na záver sme pripravovali rôzne zdravé pomazánky, na ktorých si deti veľmi pochutili. K zdravej výžive a správnej životospráve neodmysliteľne patrí pohyb a šport. My v ŠKD sme náš týždeň zdravej výživy a správnej životosprávy tiež zavŕšili pohybovými hrami. Prežili sme spolu týždeň plný pekných zážitkov a získali sme množstvo nových a užitočných informácii.  

     • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

     • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. 

      Od septembra 2022 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.

      Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.

     • Projekt Včela

     • Štvrtáci sa v tomto školskom roku zapojili do projektu venovaný včelám, opeľovačom a ochrane prírody. Celý rok na sebe pracovali, študovali odbornú literatúru, zúčastňovali sa prednášok, tvorili úle, zaobstarali si rodinu čmeliakov a svoje vedomosti zhromaždili do vlastných projektov o včelách. Tie skupina 11 žiakov prezentovala aj kamarátom na mobilite Erasmus+ v Českej republike. 

      Žiaci projekty tvorili v skupinkách, potom ich pred komisiou a spolužiakmi odprezentovali. Pani riaditeľka a komisia najlepšie projekty ocenila a autori projektov získali pekné ceny. 

      Veľmi sa tešíme, že sa zapojili všetky deti a veríme, že včielky si získali nielen kamarátov, ale aj ochrancov.

     • Literárna súťaž Teplické pero

     • Aj tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Teplické pero, ktorú vyhlásila Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach. 2. ročník tejto súťaže bol výnimočný tým, že sa do nej zapojili aj žiaci z iných škôl. Napriek konkurencii naši žiaci získali mnoho ocenení. 

      V I. kategórii próza získala 2. miesto Lucia Penxová zo 4. ročníka.

      V II. kategórii poézia získali  3. miesto Teo Sučič a Martina Marčeková zo 6. ročníka.

      V II. kategórii poézia získal 2. miesto René Smolka z 8. ročníka.

      V II. kategórii poézia získala 1. miesto Katarína Zajacová z 9. ročníka.

      V II. kategórii próza záskal 1. miesto Andrej Valko z 8. ročníka.

      Mimoriadnu cenu získala Nicol Kňažeková z 8. ročníka.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme!

       

     • Tanečné vystúpenie- Choreofactory

     • Energia tanečníkov skupiny Choreofactory sa v stredu 24.5.2023 šírila školskou telocvičňou a zachytila  mnoho detí, ktoré sa nielen pozerali na vystúpenie tejto tanečnej skupiny, ale skúsilli  sa priučiť tomuto umeniu. Dievčatá a chlapci predviedli úžasný výkon a oslovili tak mnoho budúcich tanečníkov z radov našich detí. Ak by aj Vaše dieťa chcelo tiež tancovať, môžete ho zapísať do tanečných pobočiek tejto tanečnej skupiny. 

    • Medzinárodný deň mlieka
     • Medzinárodný deň mlieka

     • Pri príležitosti Dňa mlieka mali žiaci 1. - 3. ročníka tematické vyučovanie, v ktorom sa dozvedeli nielen odkiaľ a ako sa spracováva mlieko, ale aj aké je pre nich dôležité pitie a jedenie mliečnych výrobkov. Vďaka obľúbeným jogurtom, syrom, masla alebo aj zmrzliny už vedia, že do tela získavajú vitamíny a minerály, ktoré sú dobré pre zdravé kosti a zuby, srdiečko alebo i pamäť.

      Aj naša škola je zapojená do školského mliečneho programu finančne podporovaného Európskou úniou.

     • OSLAVA DŇA MATIEK

     • Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Ani v ŠKD sme na tento deň nezabudli a pripravili sme im program plný tanca, spevu, recitácie...  Na záver programu všetky deti mamičkám zablahoželali k sviatku a obdarovali ich malým darčekom.

     • Dopravná výchova v ŠKD

     • Okrem každodenných aktivít, ktoré s deťmi pravidelne realizujeme, sme sa  v našom ŠKD venovali aj dopravnej výchove. Vo všetkých oddeleniach sme sa s deťmi rozprávali na tému doprava a bezpečnosť. Oboznámili a zopakovali sme si dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov, bezpečnostné prvky a správne prechádzanie cez cestu. Deti vypĺňali pracovné listy, ktoré sme následne vyhodnotili. Na záver si deti na  dopravnom ihrisku  skúšali rôzne dopravné situácie, pravidlá správania sa na ceste, pravidlá jazdy a bezpečné prechádzanie cez prechod pre chodcov. Veríme, že deti využijú poznatky vo svojom voľnom čase, aby nedochádzalo k nehodám a zraneniam.

      Vychovávateľky ŠKD

     • Deň Zeme v 3.ročníku

     • V rámci osláv Dňa Zeme sa v našej škole uskutočnilo viacero aktivít. Jednou z nich bolo aj čítanie rozprávok s ekologickým zameraním pre žiakov 3.ročníka, ktoré si pripravila p. Starostová (Mestská knižnica TT) a p. Sedláková (Oddelenie životného prostredia MÚ TT). Žiaci následne výtvarne stvárnili ilustrácie rozprávok. Po vyhodnotení výtvarných prác pani primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková ocenila žiakov hodnotnými cenami.

      Za peknú aktivitu a spoluprácu ďakujú žiaci 3.ročníka a triedne učiteľky.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Aj tento rok sme si s deťmi V ŠKD pripomenuli Deň Zeme. Tejto téme sme sa venovali počas celého týždňa. Pre deti sme pripravili zaujímavé aktivity, vďaka ktorým si uvedomili aké je dôležité chrániť našu planétu: vysadili sme semienka a rastlinky do nádob z odpadového materiálu; kreslili na asfalt, kde si deti pomocou farebných kried zhmotnili svoju predstavu o krásach Zeme; zopakovali sme si triedenie odpadu; viedli rozhovory, ako ešte pomôcť planéte šetrením vody, energiami a recyklovaním. Na záver si každé  odelenie vytvorilo svoj spoločný plagát, pri ktorom sa deti naučili správne rozlišovať prospešné veci od tých, ktoré sú pre našu Zem škodlivé. 

     • Výchovný koncert

     • Dňa 21.4.2023 sa žiaci I. stupňa zúčastnili na výchovnom koncerte v telocvični školy. Svoje umenie a šikovnosť im predviedli spolužiačky zo ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach. Tanečníčky predviedli nielen baletné umenie, ale aj hip hop a iné moderné tance.

      Okrem krásneho vystúpenia sa deti zabavili tancami, piesňami nových kamarátov v zábavnom programe. Deti si zatancovali aj žobkou, ktorá prišla ku nám na návštevu. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je celosvetový sviatok, ktorý oslavujú milióny ľudí na svete 22. apríla. Jeho hlavnou myšlienkou je upozorniť na dopady ničenia životného prostredia. Aj deti našej školy sa zapojili do ekologických aktivít a v týždni od 17. - 21.4.2023 sme upratovali okolie školy- menšie deti zbierali odpadky, pohrabali napadané lístie, pozametali chodníky. Staršie deti upratali detské ihrisko a jeho okolie, vyčistili športoviská, žľaby od napadaného lístia. Amfiteáter sme po zime pozametali a zbavili odpadkov. Všetkým účastníkom ďakujeme.

     • Talenty

     • Vážení rodičia!

      Máte  doma malého hudobníka, speváka, recitátorku, tanečníčku  alebo talent, ktorý  ešte nikto neobjavil?  Môže sa prezentovať  v programoch, ktoré  organizuje mesto Trenčianske Teplice.

      Ak  má Vaše dieťa záujem stať sa členom  talent kolektívu bližšie informácie na tel čísle: 0910780667 (pani Z. Starostová, MS Trenčianske Teplice)

       

     • Veľká noc v ŠKD

     •  

      Veľká noc je okrem kresťanského sviatku aj sviatkom oslavy jari a všetkého, čo sa s jarou spája. Symboly Veľkej noci ako maľované vajíčka a zajačiky sme použili pri našom veľkonočnom tvorení. Vyčarovali sme prekrásne farebné vajíčka na papieri, aj jednoduchou metódou vyšívania, zajačiky z papiera a CD, kuriatka ukryté vo vajíčku, ovečky a dekorácie z paličiek.  Naučili sme sa zdobiť s cukrovou polevou. Naše oddelenia sa odeli do jarných farieb a nástenky  rozkvitli kvietkami. To všetko je práca našich šikovných detí.

      Prajeme Vám všetkým prekrásne a pokojné  prežitie veľkonočných  sviatkov.

       

     • Návšteva členov českého školského parlamentu u nás na škole a Deň dvojičiek

     • Počas štyroch dní / 27.3. – 30.3. 2023/ sme mali v našej škole dôležitú návštevu. Prišli k nám naši českí priatelia  - členovia školského parlamentu zo ZŠ Moravské Budějovice, ktorých sprevádzali ich pani učiteľky a pán riaditeľ – koordinátor parlamentu.

                Podstatou ich návštevy bolo predávanie si skúseností a zručností v oblasti tvorby aktivít a efektívneho fungovania školského parlamentu. Českí žiaci sa okrem toho, taktiež, zúčastnili aj vyučovacích hodín, a tak mali možnosť porovnať  naše vzdelávacie systémy.

                Oba školské parlamenty spoločne organizovali Deň dvojičiek – od propagačnej, cez organizačnú až po realizačnú časť/. Táto akcia mala na škole úspech a celý priebeh návštevy bol skutočne užitočným prínosom pre ďalšie fungovanie oboch parlamentov a pre ich budúcu spoluprácu.

     • Súťaž v preskokoch cez švihadlo

     • Na škole konal už štvrtý ročnik preskokov cez švihadlo. Súťažili sme v dvoch disciplínach : vytrvalostná- skáč ako dlho vieš bez chyby a rýchlostná- počet preskokov za 1 minútu.

      Najviac preskokov sa podarilo Linde Majerníčkovej zo 4.triedy. 

      Všetkým deťom gratulujeme k pekným výkonom a tešime sa opäť o rok. 

     • MAREC V ŠKD

     • V priebehu mesiaca marec sa deti v našom školskom klube zapojili do viacerých zaujímavých aktivít. Môj najobľúbenejší rozprávkový hrdina - výtvarná súťaž; Záložka do knihy - využitie rôznych výtvarných techník; Všetko čo viem, napíšem - vedomostný kvíz;  MDŽ - darčeky pre mamičky; ovocie v našom jedálničku; súťaž v hre ,,Dáma" a pohybové hry v triede. Pozrite si galériu prác vašich detí, ktoré v školskom klube nielen oddychujú, ale aj usilovne pracujú a vzdelávajú sa. 

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • V piatkový večer sa škola premenila na rozprávkové kráľovstvo, kde ožívali rozprávkové bytosti. Štvrtáci sa zapojili do projektu Noc s Andersenom, aby sa dozvedeli niečo o hrdinovi knihy Malý princ. Svoje vedomosti museli využiť v kvízových otázkach o rozprávkach a rozprávkových bytostiach, tvorilli príbehy, skladali slová, vety, aby získali dostatok bodov potrebných na získanie indícií a bateriek, ktoré mohli použiť pri hľadaní pokladu v tmavých komnatách školy. Našťastie máme šikovné deti, ktoré poklad našli, nikto sa nestratil a ani zo strachu predčasne neukončil hľadanie.