• Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • V dňoch 28.9. – 2.10. 2020 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vysokých Tatrách Aplend Holiday resort Veľký Slavkov. Bolo tam super, bolo veľa zábavy, učili sme sa a chodili sme na výlety. Aj napriek škaredému počasiu sme sa odviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok a vyšli sme na Zamkovského chatu. Pozreli sme si aj Štrbské pleso a skokanské mostíky. Veľmi sa nám páčilo ubytovanie v chatkách a strava. Mali sme aj úžasných animátorov. Za túto skvelú školu v prírode ďakujeme pani učiteľke Adameovej a Mercellovej.

      Napísala: A. Šebová, T. Vargová, M. Chybová

    • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
     • Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

     • Dňa 24.09.2020 sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej a geografickej exkurzie v Uhrovci, kde sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Z Uhrovca sme sa presunuli na Jankovo vŕšok k Pamätníku SNP, dozvedeli sa o živote a činnosti partizánov počas 2. svetovej vojny v Múzeu Partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou. Z výletu sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti a zážitky.

    • Hlasovanie za náš PLATAN
     • Hlasovanie za náš PLATAN

     • Naše mesto prihlásilo náš vzácny strom PLATAN JAVOROLISTÝ do celoslovenskej súťaže Strom roka 2020, ktorý každoročne vyhlasuje nadácia Ekopolis. Žiaci našej školy sa spolu s učiteľmi zapojili do hlasovania, aby pomohli nášmu stromu vyhrať. Všetci vyplnili hlasovacie lístky. Žiaci 1.stupňa prispeli aj aktivitami do súťaže pre školy.

      Milí rodičia, prosíme Vás, zahlasujete aj Vy za NÁŠ STROM! Potrebuje našu pomoc!

      https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/platan_javorolisty_trencianske_teplice

      Držíme mu palce!

      Text: Z. Šlepecká

    • SEMAFOR COVID 19
     • SEMAFOR COVID 19

     • Od 2.9.2020 sa bude škola riadiť nasledovným manuálom v podobe "školského semaforu".Tu kliknúť na jednotlivé obrázky

    • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",
     • Akcia s názvom „Vezmi si ma!",

     • Základná škola Andreja Bagara sa zapojila k výzve  Mesta Trenčianske Teplice do akcie s názvom „Vezmi si ma!", ktorá je zameraná na čistenie mesta a okolia od voľne pohodených odpadkov. Akciu zastrešuje firma Envi-pac a je vyhlásená na Svetový čistiaci deň - 19.9.2020.

      K tejto výzve sme sa zapojili už dňa 14. septembra 2020 keď sa uskutočnila brigáda pri upratovaní okolia školy, ako napríklad školské ihrisko, amfiteáter, priestor pred školou a ihrisko pre deti

    • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti
     • 8. 9. 2020 - Medzinárodný deň gramotnosti

     • Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra. Naši žiaci na 1 stupni pod vedením svojich pani učiteliek oslávili tento deň aktivitami na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Atmosféru v triedach vám priblížia fotografie.

    • Otvorenie školského roka 2020 -2021
     • Otvorenie školského roka 2020 -2021

     • Školský rok 2020/21 bol otvorený v stredu 2. 9. 2020 o 10:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nekonala zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka. Vo svojich triedach boli privítaní naši prváčikovia, ktorých privítali mimo svojich triednych učiteliek aj pán riaditeľ, primátorka mesta a ďalší hostia. Prváčikom boli odovzdané milé darčeky. Samozrejme celá táto udalosť sa konala s nasadenými rúškami. Z akcie prinášame fotoreportáž: Foto Karol Humaj.

     • Organizácia prevádzky ŠKD

     • Na základe opatrení Covid 19 bude ŠKD prvé tri týždne fungovať v upravenom režime:

      - ranný klub je otvorený pre deti  1. a 2. ročníka v čase od 6.30 – 7.30 hod

      - popoludňajší klub je pre deti  1.-3. ročníka  v čase po vyučovaní do 16.00 hod

      - deti  4. ročníka nastupujú do ŠKD až v októbri

      - 2.9.2020 nebude fungovať ŠKD

     • Začiatok školského roka 2020/2021 pre žiakov 2. - 9. ročníka

     • Slávnostné otvorenie školského roku sa bude konať v jednotlivých triedach pod vedením triednych učiteľov. Je potrebné dodržiavanie nasledovných opatrení :

      - vstup do školy je  9.50 -  10.00 hod

      - žiaci 1. stupňa vstupujú do školy hlavným vchodom

      - žiaci 2. stupňa vstupujú do školy bočným vchodom (schodiskom pri telocvični)

      - do školy vstupujú len žiaci s ochranným rúškom, dodržujú rozostupy, vstupujú priamo do tried

      - každý žiak musí priniesť vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednemu učiteľovi

      - predpokladaný koniec je o 11.00 hod, prihlásení stravníci idú na obed

     • Ukončenie školského roka 2019 - 2020

     • Dnes bolo mimoriadne pekné počasie. Slniečko akoby vedelo, že deti - naši žiaci sa idú rozlúčiť so školským rokom 2019-2020. A rozlúčka nebola len so školským rokom, ale aj s pani  učiteľkami  Máriou Švagerkovou a Petronelou Hrbáčikovou, ako aj lúčenie s pánom riaditeľom Jozefom Šimúnom.  Krásna rozlúčka s ním, dojala každého prítomného, hlavne však samotného pána riaditeľa.  Predstavitelia Rady školy a Rady rodičov sa s ním rozlúčili a odovzdali mu spomienkové darčeky. S veľkou pompou sa rozlúčili aj deviataci, ktorí obdarovali prítomných učiteľov kvetinami a zamávali im pri odchode. Z uvedenej akcie si prezrite zhotovené fotografie....Foto: Karol Humaj

    • Deň Zeme v 3.B
     • Deň Zeme v 3.B

     • Deň Zeme v 3.B - Aj na učenie na diaľku v tomto náročnom období koronavírusu sa žiaci 3. B zapojili do výzvy triednej učiteľky p. Pažítkovej svojimi aktivitami ku Dňu Zeme, aby si pripomenuli dôležitosť chrániť prírodu, našu planétu Zem..

    • 21.3.2020 - Ponožková výzva
     • 21.3.2020 - Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj my sme sa zapojili....aj keď nie priamo cez sociálne siete. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré prispeli svojou fotkou a dúfame, že sa trošku zabavili a pripomenuli si výnimočnosť detičiek s Downovým syndrómom.

      Zdroj: https://ponozkovavyzva.sk/

    • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom
     • Záhradka pre školy - prepojenie školy so životom

     • Tri triedy z 1. stupňa - 1.B, 3.B a 4. trieda sa zapojili do výzvy firmy Kaufland "Záhradka pre školy".

      Cieľom projektíku je naučiť žiakov vypestovať si svoju vlastnú rastlinku v záhradke. Ak sa nám podarí vypestovať rastlinky v záhradke, napíšeme o tom rozprávku, pridáme fotografiu vypestovanej záhradky a za odmenu nás zaradia do žrebovania o krásne ceny. Žiaci sa môžu tešiť na elektronickú tabuľu alebo výlet do Arboreta, kvetináč, počítač či mikroskop.

      Siate semienok detí veľmi zaujalo a s radosťou sa o svoje rastlinky starajú.

    • Máme Zelené oči a Chceme Zero Waste
     • Máme Zelené oči a Chceme Zero Waste

     • Na škole nemáme všetci zelené oči, ale pravdou je, že sa nám podarilo získať grant v programe Zelené oči, ktorého cieľom je ochrana a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

      Podporovateľom tohto programu je Trenčiansky samosprávny kraj a my sme sa o jeho podporu uchádzali projektom Chceme Zero Waste.

      Naplánovaných máme mnoho aktivít, ktorými chceme viesť našich žiakov ( a ovplyvniť chceme aj ich rodiny) k pochopeniu potreby vedomého znižovania odpadu vo svojom najbližšom okolí. Projekt odštartujeme vstupným dotazníkom pre žiakov a rodičov. Ten nám ukáže, do akej miery žijeme konzumným životom a aký postoj k odpadu máme. Počas projektu prizveme aj odborníkov, ktorí by nás mali nasmerovať na správnu cestu. Zrealizujeme mnoho workshopov, ktoré budú praktickým oživením nášho projektu. Nezabudneme ani na prácu s literatúrou, v ktorej budeme hľadať mnoho nových informácií . Hľadať ich budeme i mimo školy na exkurziách. V rámci projektu  si založíme aj malú ekoskládku, kde na likvidáciu zamestnáme kalifornské dážďovky. Veríme, že nájdeme aj malých nadšencov pre vermikompostovanie. Čaká nás aj malé dobrodružstvo s názvom Ekonoc v škole a na záver Vám ukážeme všetko, čo sme v projekte objavili a naučili sa prostredníctvom Dňa Zero Waste. Po tomto všetkom pevne veríme, že výsledky záverečného prieskumu ukážu, ako sa naše správanie ku prírode dokáže zlepšovať a meniť.

      Držte nám palce, nech sa nám spoločne malými krôčikmi darí meniť svet okolo nás.

      Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programuZelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

    • Kurz korčuľovania
     • Kurz korčuľovania

     • Naši druháčikovia zažili dňa 9.3.2020 prvý deň z kurzu korčuľovania. Autobus ich odviezol na zimný štadión v Bánovciach n. Bebravou, tam sa obliekli do pekných, farebných dresov a išli korčuľovať. Niektorí sa postavili na ľad prvý krát, iní sa už vedeli celkom pekne korčuľovať. Z času stráveného na ľade a aktivít, ktoré si pre nás pripravili sme mali veľkú radosť. 

      Ďakujeme. 

      Zapísala : Mgr. M. Švagerková 

     • Predškoláci z MŠ

     • Dňa 20.2.2020 prišli prvákov pozrieť predškoláci z MŠ.  Prváci im ukázali ako už vedia písať, počítať a čítať. Na predškolákov sa tešíme na zápise.

    • V ZŠ Andreja Bagara dnes pribudla tabuľka venovaná Alene Kyselicovej Mejzlíkovej
     • V ZŠ Andreja Bagara dnes pribudla tabuľka venovaná Alene Kyselicovej Mejzlíkovej

     • Osadená bola v rámci celoslovenského projektu, ktorý odhaľuje pamätné tabule venované slovenským olympijským finalistom.
      Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspešných športovcov a motivovať súčasnú mladú generáciu k športu.
      Alena Kyselicová Mejzlíkova je trenčianskoteplická rodáčka, ktorá získala striebornú medailu v pozemnom hokeji na Olympiáde v Moskve v roku 1980.

      Článok aj s fotografiami je prevzatý zo stránok mesta