• Školské kolo olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 25.11.sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci z 6. až 9. ročníka. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina A boli zaradení žiaci 6. a 7.ročníka. 1.miesto Leon Matúš 7.A 2.miesto Peter Takáč 7.A 3.miesto Viktória Holá 6.A.

       V druhej skupine B boli žiaci 8. a 9.ročníka. 1.miesto Vanesa Pavlíčková 8.A 2.miesto Nikolas Pánik 9.A 3.miesto Matúš Šipoš 9. A

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvahu a chuť rozvíjať svoje anglické zručnosti. A samozrejme gratulujeme všetkým umiestneným, ktorí boli odmenení potleskom a cenami, na ktoré nám prispela Rada rodičov. Ešte raz gratulujeme!

    • Zážitkové vyučovanie s maliarkou M. Bulkovou
     • Zážitkové vyučovanie s maliarkou M. Bulkovou

     • Dńa 4.12.2019 strávili tretiaci príjemné dve hodiny s maliarkou Martinou Bulkovou, ktorá ich viedla pri tvorení vianočných pohľadníc. Deťom sa pohľadnice vydarili a ja verím, že potešia srdcia príbuzných

    • Okresné kolo technickej olympiády
     • Okresné kolo technickej olympiády

     • Dňa 28.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Trenčíne.

      Kategória A: Ján Strieška a Jakub Hanuščin (9.ročník)

       

      Kategória B: Samuel Žatko (7.ročník)

      Olympiáda sa skladala z dvoch častí: Test - v ktorom si žiaci preverili svoje vedomosti  z techniky a praktická časť – zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

      Žiaci boli veľmi úspešní a v oboch kategóriách získali 1.miesto a postup do krajského kola.

      Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • V Š E T K O V E D K O
     • V Š E T K O V E D K O

     • 28.11.2019 súťažilo na Slovensku 22 000 žiakov. Aj naša škola sa zapojila. Súťažilo 37 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Každý súťažiaci dostane pekný diplom.  Ak sa zaradí vo svojej kategórii medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získa titul a diplom VŠETKOVEDKO  a peknú cenu.

         Zapísala Mgr.Mária Jovanovičová

     • Testovanie zdatností prvákov

     • Dňa 26.11 2019 na našej škole prebehlo testovanie telesných a športových zdatností prvákov. Deti boli testované z mnohých športových disciplín ako skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, vytrvalostný test, vlajková naháňačka a iné. Všetky deti boli šikovné a do testovania išli s plným nasadením...

      Katka Bajčíková

    • Turnaj vo florbale - obvodové kolo Trenčín
     • Turnaj vo florbale - obvodové kolo Trenčín

     • Dnes, t.j. 11.11.2019 sa odohral florbalový turnaj obvodového kola v telocvični Základnej školy Východná 9  v Trenčíne na Juhu.  Pod vedením p.učiteľky Katky Bajčíkovej sa ho zúčastnilo aj družstvo našich chlapcov, kde sa veľmi snažili vybojovať prvenstvo a tým postup na okresné okolo. Neprehrali žiaden zápas, ale nakoniec nerozhodli body, ktoré mali rovnaké,  ale lepšie skóre..tomu sa hovorí, že im to ušlo o chlp.....

    • :-)
     • :-)

     • Prinášame fotografie, ktoré vznikli hned po tekvičkovej slávnosti na druhý deň 8.11.2019 na halloweene v našej škole. Nejedná sa rýdzo o slovenskú obyčaj a tradíciu, je známa vo svete, hlavne v USA, a žiaci druhého stupňa sa rozhodli ho zorganizovať a zabaviť sa maskami a tancom. Pozrite si pár fotozáberov z tejto zábavky,,,

    • Tekvičková slávnosť
     • Tekvičková slávnosť

     • Dnes, t.j. 7.11.2019 sa konala Tekvičková slávnosť spojená  so súťažou vyrezávania tekvičiek a karnevalom masiek.s vyhodnotením najlepších masiek

    • ***** s ***** o ***** s *****
     • ***** s ***** o ***** s *****

     • Žiaci 2. a 3. ročníka sa zapojili do VII. ročníka výtvarnej súťaže s názvom: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, tento rok na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“ Ako práce zapojených žiakov vyzerajú si môžete pozrieť v priložených fotografiách. Tešíme sa z nich.

      Švagerková

    • Šalianský Maťko
     • Šalianský Maťko

     • Dňa 28.10.2019 sa v našej škole konal 27. ročník školského kola prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťažilo 27 žiakov 1. a 2. stupňa v troch kategóriách.Srdečne sa chceme poďakovať pani Michaele Fedorovej zaknižné odmeny, ktoré nám sponzorsky podarovala.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Aj tento rok naši prváci ukončili adaptačné obdobie na školské prostredie a povinnosti slávnostne – tradičnou akciou nazvanou PASOVANIE  PRVÁKOV, ktorá sa uskutočnila 28. Októbra 2019  počas 2. vyučovacej hodiny na 1. stupni.Triedne učiteľky Mgr. Petronela Hrbáčiková a Mgr. Veronika Mikušová privítali prvákov v rozprávke zvanej Škola a pán kráľ, ktorého úspešne stvárnil pán riaditeľ Šimún, pasoval kľačiacich prvákov školským pravítkom.  Pasovaniu predchádzal krátky kultúrny program, ktorý prváci nacvičili spolu so svojimi pani učiteľkami. Pasovaní prváci zložili sľub, ktorým sa zaviazali, že budú dodržiavať školské pravidlá a správať sa tak, ako sa na žiakov patrí. Za pekný program a ich vystúpenie im srdečne zatlieskali aj prítomní rodičia a starší žiaci.Týmto dňom boli prváčikovia prijatí do „stavu žiackeho“ a budú dostávať za svoje výkony známky ako ostatní žiaci. Držíme im palce!

     • Trenčianske hodiny

     • Dňa 17.10.2019 sme spevom ľudových piesní oslávili už 50. ročník súťaže Trenčianske hodiny. V tomto jubilejnom ročníku súťažilo 30 detí v 3. kategóriách. Porota bola veľmi spokojná s úrovňou spevu a musela tuho premýšľať, kto nás bude 12.11.2019 reprezentovať v okresnom kole v Trenčíne. 

           Porotu tvorili panie učiteľky zo ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice a pani učiteľka Iveta Pružincová, DiS.art. zo Základnej umeleckej školy Trenčianske Teplice.

      Výsledky:

      I. kategória (1. - 3. ročník)

      1. miesto         Ester Galková                                    3.B

      2.miesto          Anna-Mária Bilanská                         2.A

      3.miesto          Dominik Noel Bilanský                     1.A

      II. kategória (4. -  6. ročník)

      1.miesto          Katarína Zajacová                              6. trieda

      2.miesto          Lucia Šuranská, Ema Raučinová       6. trieda

      3.miesto          Tamara Vargová                                4.trieda

      III. kategória  ( 7. - 9. ročník)

      1.miesto  Denisa Vlčková                                          7. trieda

       

      Zapísala: Lýdia Pažítková

    • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou
     • Workshop s maliarkou Oľgou Belovickou

     • Dnes sme nakukli do sveta tvorby našej regionálnej výtvarníčky Oľgy Belovickej. Zasvätila nás do techniky maľovania špachtlou. Nakúpili sme maliarske plátna, pripravili maliarske dosky, akrylové farby, špachtle a komu sa neušla špachtla, tvoril jednoducho kreditnou kartou :-) Viedla nás, inšpirovala, radila, sem tam pomohla a výsledkom sú krásne práce. Pozývame Vás na prehliadku našich umeleckých diel.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra 2019 sme si aj my pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.
      Je to deň, ktorý vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo - právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom  všetci účastníci prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015.
      Náš Deň zdravej výživy sme začali citrónovým osviežením. Porozprávali  sme sa o dôležitosti zdravej výživy pre náš život ako aj o tom, že nie všade na svete je dostatok potravy.  Preto sme si sľúbili, že s jedlom budeme múdro zaobchádzať. Tematické vyučovanie sme si "prizdobili" zaujímavo a pútavo
      naaranžovanou zdravou desiatou. Prikladáme aj zopár záberov. Našim prianím je, aby už nikto nikdy nemusel  hladovať.
      foto a text: Mgr. M. Gallová

    • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli
     • Štvrtáci v poľovníckom kaštieli

     • V utorok 15.10.2019  zažili naši štvrtáci netradičné zážitkové vyučovanie prírodovedy v účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál. Bývalý poľovnícky kaštieľ je situovaný v tichom prostredí lesov Bielych Karpát 12 km od Nemšovej. Keďže počasie spolupracovalo výborne, žiaci mohli okrem aktivít v priestoroch kaštieľa absolvovať aj veľa zaujímavých prírodovedných aktivít v jeho okolí. Zopakovali a rozšírili si vedomosti z prírodovedy o ochrane lesa, správaní sa v prírode a o živote stromov. Deti spoznávali stopy lesných živočíchov, spravili si čuchový test, zastrieľali si z kuše, porovnávali svoj skok s dĺžkou skokov rôznych živočíchov, kŕmili divé svine, sledovali včely v úľoch, súťažili, hrali sa a to všetko v zdravom lesnom prostredí.

      Deťom sa takýto zážitkový spôsob vyučovania veľmi páčil.Za možnosť absolvovať tento vyučovací deň ďakujeme pani primátorke Zuzane Frajkovej Ďurmekovej a mestu Trenčianske Teplice.

      Text a foto: Z. Šlepecká

     • Premietačka: Obrazy a ich zadávatelia

     • Pod týmto názvom nám dnes prednášateľ Vladimír Malast, zamestnanec Galérie mesta Bratislavy, rozprával množstvo príbehov o tom, ako vznikali diela maliarov a sochárov. Dozvedeli sme sa, že mnohé diela vznikli na želanie bohatých či vplyvných ľudí, skupín ľudí alebo si ich na mieru dalo vyhotoviť mesto. Iné vznikli len pre potešenie autora a neboli určené na predaj.

      Dozvedeli sme sa celé príbehy, ktoré obrazy či sochy zachytávajú. Naučili sme sa objavovať skryté detaily a čítať z  nich ukryté významy. Objavili sme, že umenie v sebe skrýva veľa tajomstiev, záhad ale i kus histórie či zábavy a vtipu. Dozvedeli sme sa aj, ktorý obraz je aktuálne najdrahším obrazom vydraženým na verejnej dražbe. Viete, kto je jeho autorom? (icniV ad odranoeL)

      Erasmus+ je zábava.

    • Stolný tenis
     • Stolný tenis

     • Chlapcom našej školy sa podarilo získať krásne 3.miesto v Okresnom kole v stolnom tenise. Gratulujeme chlapci - super výkon.

       Katarína Bajčíková

    • Exkurzia 8.A a 8.B   Moravský kras
     • Exkurzia 8.A a 8.B Moravský kras

     • Dňa 3.10 2019 sme sa vybrali na enviro exkurziu do jaskyne Punkevní a priepasti Macocha. Cestou nás sprevádzal sprievodca s informáciami o lese, živote v lese, mŕtvom dreve a o okolí , ktorým sme prechádzali. Všetko sa vydarilo na jednotku a šťastní a plní nových zážitkov sme sa vrátili domov.

      Katka Bajčíková

    • V Brne je hezky
     • V Brne je hezky

     • Tak o tomto sa išlo do Brna presvedčiť šesť piatačok v doprovode dvoch učiteliek v rámci medzinárodného žiackeho stretnutia v projekte Erasmus+: Slávni maliari medzi nami v dňoch 23.-27.septembra.

      V prvý deň programu si žiaci a učitelia zo Slovenska, Poľska a Talianska prezreli školu. Školička v Siviciach (malá obec v blízkosti Brna) je čerstvo zrekonštruovaná, všetko dýcha novotou, hýri farbami, množstvom zaujímavých učebných priestorov. Najzaujímavejšie sú nové podkrovné priestory, kde už naši priatelia uskutočnili školskú výstavu svojich projektorých diel a my sme ich zbierku obohatili o práce našich žiakov. Každý z partnerov prezentoval svojich národných a regionálnych umelcov a v aktivitite o umeleckých slohoch za zamerali na znaky gotiky, renesancie a funkcionalizmu.

      Na druhý deň si v praxi všetci overili, čo sa o slohoch naučili. V zmiešaných skupinkách išli po stopách významných budov, zisťovali informácie rôznymi spôsobmi a plnili úlohy. Všetky skupiny obstáli veľmi dobre. Poobede  išli žiaci do rodín na rodinné návštevy a učitelia mali koordinátorske workshopy.

      Štvrtok nás čakalo prekvapenie – vybrali sme sa do Ledníc. Prezreli sme si zámok, zámocké záhrady a plavili sme sa loďou. Po takomto krásnom bohatom programe sa nám v piatok len ťažko odchádzalo. Nerozlúčili sme sa však  na dlho, pretože sa už v máji uskutoční stretnutie u nás v Trenčianskych Tepliciach. Urobíme všetko pre to, aby aj u nás povedali: „V Trenčianskych Tepliciach je krásne“.