• Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

     • Dňa 5. marca 2020 sa konalo v Trenčíne obvodové kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali štyria žiaci: Miloš Lutka a Simona Laššová zo 4. triedy, Lucia Šuranská zo 6. triedy a Lilliana Rožánková z 9. triedy. Obvodové kolo bolo pre našu školu veľmi úspešné. Traja žiaci  - Miloš Lutka, Lucia Šuranská a Lilliana Rožánková postupujú do okresného kola. Všetci traja žiaci získali 2. miesto, ktoré je tiež postupové do OK.

      Gratulujeme!

      Lýdia Pažítková

    • Pečieme po anglicky
     • Pečieme po anglicky

     • Žiaci 6.triedy si vyskúšali svoje znalosti v oblasti pečenia a prepojili ich so znalosťami anglického jazyka. Výsledkom bolo množstvo skvelých dobrôt, ktoré žiaci pripravili a potom prezentovali v angličtine pred svojimi spolužiakmi. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka  rôznorodých koláčikov.

      Zuzka Ďurinová

    • Na výstave
     • Na výstave

     • Dňa 18. februára aj trieda 2.B navštívila Familiar club Kocka, kde sme sa so žiakmi zúčastnili na výstave obrazov p. Belovickej.

      Okrem toho, sme sa zahrali na "stavbárov" obrazu z lega a namaľovali si obrazy podľa jej predlohy.

      Zapísala : Mgr. M. Švagerková 

       

    • Lyžiarský výcvik siedmakov - streda
     • Lyžiarský výcvik siedmakov - streda

     • Tretí deň na lyžiarskom - dnes sme mali dobré podmienky na lyžovanie - skúsili sme nové lyžiarske techniky aj zábavu s balónom na lyžiach. Poobede nás čakal welnes v hoteli.

      Katka Klúčarová Bajčíková

    • Lyžiarský výcvik siedmakov - utorok
     • Lyžiarský výcvik siedmakov - utorok

     • Deň druhý -  Na lyžiarskom je nám hej. Všetci zvládame základné oblúčiky, sem tam sme popadali - blatko so snehom na oblečenie dali. Pozdravujeme do Teplíc.

      Katka Klúčarová Bajčíková

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Žiaci z 1. a 2. stupňa sa realizovali vo výtvarnej súťaži s názvom Vesmír očami detí.

      Ich najkrajšie práce, ktoré boli odoslané na Okresné kolo, si môžete pozrieť v priložených fotografiách. 

      Zapísala : Mgr. M. Švagerková 

    • Lyžiarský výcvik siedmakov - pondelok
     • Lyžiarský výcvik siedmakov - pondelok

     • Sme na lyžiarskom výcviku na  Ski Čertov – siedmaci,  od 17.2.2020 - 21.2.2020. Počasie teplučko -  deň prvý -  pondelok : lyžujeme -blatujeme, máme sa výborne....

      Katka Klúčarová Bajčíková

    • Valentínsky výchovný koncert
     • Valentínsky výchovný koncert

     • V piatok 14. februára 2020 sa žiaci 4. - 9. ročníka zúčastnili výchovného koncertu v Dome učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Vypočuli si krásne piesne v podaní speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena Slovakia, ale zopakovali si aj teoretické učivo z hudobnej výchovy.

      Text a foto: Zuzana Šlepecká

    • Rope skipping
     • Rope skipping

     • Dňa 13.2 2020 sme mali na našej škole súťaž v preskokoch na švihadlách (rope skipping). Deti boli veľmi šikovné a aj výkony ktoré podali boli výborne. Na 1.mieste v preskokoch za 1minútu sa podarilo Miloškovi Lutkovi preskočiť 180x v staršej kategórii a v mladšej kategórii Kristínka Husárová preskočila 111x za minútu. Medzi najlepších patrili aj Nelly Arakeljan, Lilka Pšenčíková, Paťko Lutka a Matúško Obdržal. V 2.disciplíne skáč ako vieš a čo najdlhšie vyhrali: Paťko Lutka a Esterka Galková.

      Víťazom gratulujeme.

    • Na výstave
     • Na výstave

     • Aj žiaci 2.A triedy navštívili 11.2.2020 centrum KOCKA, kde si prezreli výstavu obrazov maliarky a rodáčky Teplíc pani Oľgy Belovickej. Zahrali sa na maliarov a vyskúšali si namaľovať jej obrazy a chlapci ich napodobňovali stavbou z Lega.Prežili sme príjemné dve hodiny výtvarnej výchovy.

      Zapísala tr.učiteľka Mária Jovanovičová

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

     • Dňa 10.02.2020 sa v našej škole konalo školské kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci 1. a 2. stupňa v troch kategóriách. Srdečne sa chceme poďakovať pani Michaele Fedorovej za pekné odmeny, ktoré nám sponzorsky podarovala. Po starostlivom zvážení kvalít každého recitátora sa komisia rozhodla nasledovne:

       

       

      Poézia

      1.kategória:       1. miesto Miloš Lutka, IV.

                                2. miesto Liliana Kahúnová, III.B a Erika Gavalierová, II.B

                                3. miesto Ema Blahová,II.A; Ester Galková, III.B; Valentín Raček, IV.

      2. kategória:      3. miesto Viktória Holá, VI.    

      3. kategória:      1. miesto Lillian Rožánková, IX.

                                 2. miesto Zuzana Švondrková, VIII.B

      Próza

      1.kategória:       1. miesto Simona Laššová, IV.

                                 2. miesto Tamara Vargová, IV.

                                 3. miesto Nela Kyselicová, II.A a Šimon Košík, II.A

      2.kategória:       1. miesto Lucia Šuranská, VI.

                                2. miesto Ema Raučinová, VI.

                                3. miesto Stela Múdra, V.B

      3.kategória:       2. miesto Dominika Čelková, VIII.A; Matúš Kováč, VIII.B

                                3. miesto Tomáš Martinka, VIII.B

      Zapísala: Mária Vihonska

    • Krajské kolo technickej olympiády
     • Krajské kolo technickej olympiády

     • Dňa 5.2.2020 sa žiaci našej škol Ján Strieška (9.ročník), Jakub Hanuščin (9.ročník) a Samuel Žatko (7.ročník) zúčastnili krajského kola technickej  olympiády na SOŠ v Novom meste nad Váhom.Olympiáda sa skladala z dvoch častí: Test - v ktorom si žiaci preverili svoje vedomosti  z techniky a praktická časť – zhotovenie výrobku podľa technického výkresu v časovom limite 90.minút.Aj napriek tomu, že úlohy boli veľmi náročné  žiaci úspešne reprezentovali našu školu. Žiaci 9. ročníka  sa umiestnili na 3. mieste.

      Všetkým žiakom patrí  pochvala a poďakovanie.

      Zapísala : Mgr. Marta Adameová

    • Súťaž Gaming Decathlon (hráčsky desaťboj)
     • Súťaž Gaming Decathlon (hráčsky desaťboj)

     • Dňa 6.2. sa naši deviataci Nicolas Pánik, Matúš Šípoš a Ján Strieška zúčastnili na netradičnej jazykovej súťaži na Súkromnom bilingválnom gymnáziu FUTURUM. Súťaž Gaming Decathlon (hráčsky desaťboj) mala 10 rôznych kôl napr. pantomíma, scrabble, čo o mne vieš, atd. Naši žiaci získali v tomto desaťboji krásne 3.miesto. K čomu im srdečne gratulujeme.

    • Karneval
     • Karneval

     • Dňa 6.februára sa na Základnej škole Andreja Bagara konal fašiangový karneval organizovaný Centrom voľného času a Školským klubom detí.
      Zábava bola výborná, tancovalo sa, hrali sa rôzne hry, vyhodnotili sa najkrajšie masky. A bolo  naozaj z čoho vyberať. Princezné, víly, tic-tac cukríky, chobotnica, čert, pirát, pukance, ....

      Všetci odchádzali plný dojmov, vybehaní, vytancovaní.

    • Prvé vysvedčenie
     • Prvé vysvedčenie

     • Žiaci 1.A a 1.B dostali 31.1.2020 svoje prvé vysvedčenie. Pani učiteľky im v tento pre nich slávnostný deň pripravili aj sladkú odmenu.

     • Stretnutie s Jozefom Vydrnákom

     • Utorok 4. februára zažili žiaci 3. až 5. ročníka Základnej školy Andreja Bagara netradičné vyučovanie výtvarnej výchovy. V čom bolo netradičné?

      Školskú triedu sme zamenili za kaviareň 7edmička v Dubnici nad Váhom, nástenky v triedach sme vymenili za umelecké diela a učiteľom sa na 3 hodiny stal umelec telom i dušou, výtvarník  Jozef  Vydrnák.  Prezreli sme si jeho diela pre dospelých  i pre deti, nazreli sme do tajomstva olejomaľby a maľby akrylom. Zistili sme, že kariéru maliara možno začať už v detstve. Stačí len častejšie vymeniť telefóny a tablety za pastelky a štetce. Svet farieb a fantázie je úžasný a chvíľa pri kreslení a maľovaní je oslobodením od stresu a každodenného zhonu. Z tohto stretnutia sme si všetci odniesli okrem zážitku aj malé originálne umelecké dielka s podpisom umelca. Touto cestou sa mu všetci chceme ešte raz poďakovať a zaželať mu veľa tvorivých nápadov a krásnych diel.

      Žiaci a učiteľa ZŠ A. Bagara.

      Klikni na video: https://youtu.be/8hv7gXtR_rc

    • Mikuláš na 1.stupni
     • Mikuláš na 1.stupni

     • V piatok 6. decembra 2019 bolo v škole veselo. Zavítali k nám milí anjeli i strašidelní čerti, ale hlavne dlho očakávaný Mikuláš.Deti mu spievali, recitovali, tancovali, zahrali divadielko, pretože chceli byť obdarované sladkou odmenou.Mikulášsku atmosféru priblížia zhotovené fotografie.

      Text:  Z. Šlepecká,Foto: L. Pažítková, M. Jovanovičová, Z. Šlepecká

    • Mikulášsky stolnotenisový turnaj
     • Mikulášsky stolnotenisový turnaj

     • Tento rok presne na Mikuláša sa na našej škole konal mikulášsky turnaj, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov. Zápasy boli napínavé plné bojovnosti, elánu, šťastia a chuti po víťazstve.

      Na 1.mieste sa umiestnil Tomáš Martinka z 8.B triedy vo finále bojoval s Alexom Majerom ktorý skončil na 2.mieste. Tretie miesto si vybojoval Simon Sirotný.

      Špeciálna pochvala pre 1 dievča - ktoré postúpilo do finálovej skupiny a nakoniec skončila na krásnom 4.mieste patrí Nine Kopčanovej zo 6.triedy.

      Všetkým hráčom prajeme veľa síl a chuti športovať do ďalších turnajov. Vďaka patrí aj "profi" hráčom pomocníkom - Matúšovi, Jankovi  a Jakubovi.