• Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Dňa 26. 9. 2019 absolvovali žiaci 1. - 3. ročníka našej ZŠ praktický výcvik na dopravnom ihrisku, aby sa postupne pripravovali na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodci alebo cyklisti.

      Lýdia Pažítková.

    • Svetový deň mlieka
     • Svetový deň mlieka

     • V dňoch 24. 9 – 25.9. 2019 sme si pripomenuli, aký veľký význam má pre náš život a náš organizmus mlieko. Žiaci prvého stupňa sa obliekli do bielych tričiek, doniesli si mliečnu desiatu a venovali sa aktivitám spojeným s týmto dňom.

      Majka Švagerková 

    • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín
     • Moje telo v v nákupnom centre Laugaricio Trenčín

     • Dnes 26.9 sa naši druháci a niekoľko štvrtákov zúčastnilo exkurzie Moje telo v obchodnom dome Laugaricio Trenčín. O deti bolo dobre postarané a formou hry sa dozvedeli zaujímavosti o svojom tele. Na záver si dopriali sladkú odmenu a odniesli si diplom za absolvovanie prednášky. Ďakujeme Laugariciu TN a Mgr. Tatiane Drakovej za zabezpečenie odvozu a za zorganizovanie zaujímavej a poučnej akcie.

      Petra Lutková

     • Kde sa narodil Vodník Valentín?

     • Vedeli ste o tom, kde sa narodil Vodník Valentín, ktorého stretávate na Mierovom námestí v Trenčíne? Odpoveď na túto otázku hľadalo sedem žiakov našej školy  s učiteľkou výtvarnej výchovy, Mgr.  Luciou Janišovou,  v pondelok 16. 9. 2019 priamo v Trenčíne.Tvorcom Vodníka Valentína je nenápadný milý pán s veľmi nápaditou tvorbou, sochár a maliar v jednej osobe, pán  Igor Mosný.  Privítal nás vo svojom ateliéri, porozprával mnoho zaujímavostí o tom, ako sa rodila socha vodníka, aké techniky pri výrobe použil, ako bolo potrebné spolupracovať s majstrami vodármi a čo všetko bolo treba urobiť, aby Vodník Valentín mohol dostať trvalé bydlisko na Mierovom námestí. Poobedie sme strávili v prítomnosti nášho nového priateľa a v projekte Slávni maliari medzi nami nám pribudli nové práce – prípravné škice Vodníka Valentína na motívy sochy Igora Mosného. Pozrite sa, ako sme našu tvorivo – objavnú cestu zdokumentovali:

    • Návšteva umelca
     • Návšteva umelca

     • Dnes sme boli na návšteve u umeleckého sochára pána Igora Mosného. Stretnutie sním dohodla pani učiteľka Lucia Janišová. Boli sme milo privítaní a pozvaní na prehliadku a besedu v ateliéri, ale aj vonku pánom Mosným. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých veci o tvorbe tohto umelca. Niektorí s nás ani netušili, že pán Mosný každoročne pripevňoval na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach na Most slávy pamätné tabuľky slávnych osobnosti zo sveta filmového umenia. Alebo kto vedel, že vodník Valentín na Štúrovom námestí je jeho dielo? A naša žaba na Kúpeľnom námestí? Pán Mosný veľmi ochotne a obšírne nám rozprával zážitky zo svojej tvorby, podrobne popísal celú činnosť vzniku rôznych sôch. Aj v tomto čase má v ateliéri rozpracovanú bustu M.R.Štefánika, ktorá má byť inštalovaná v Trenčianskych Tepliciach pred Mestským úradom. Na záver nám dovolil si odtrhnúť jablká z jeho záhrady a daroval aj brožúrku, ktorá bola vydaná pri príležitosti jeho výstavy v Tatranskej galérii v Poprade. Pri rozlúčke sme sa všetci poďakovali za ochotu pri ukážkach a besede. Pozrite si z uvedenej návštevy pár fotografií....

    • I.B. Sladké potešenie
     • I.B. Sladké potešenie

     • Na začiatku školského roka dostali naši prváčikovia pozvanie od pána zmrzlinára na sladké potešenie. Všetci žiaci si s úsmevom na tvári vychutnávali výbornú zmrzlinu.

      Veronika Mikušová

    • Deň gramotnosti
     • Deň gramotnosti

     • V pondelok, dňa 9. 9. si žiaci 1. stupňa s p. učiteľkami pripomenuli  Deň gramotnosti. Vyučovacie hodiny boli plné aktivít, ktoré sa niesli či už v duchu čitateľskej alebo finančnej gramotnosti. Tu Vám z nich ponúkame pár záberov. :-)

     • Cezhraničná spolupráca

     • Dňa 6. septembra 2019 žiaci 3.A, 3.B a tri štvrtáčky v rámci cezhraničnej spolupráce navštívili partnerské mesto mesta Trenčianske Teplice mesto Vsetín v Českej republike. Pre slovenské a české deti boli pripravené skupinové aktivity na spoznávanie živej prírody v novom náučnom chodníku. Deti si tak mohli pri vzájomnej komunikácii rozvíjať češtinu alebo slovenčinu, pretože všetky pojmy na náučných tabuliach boli napísané v obidvoch rečiach.

    • Otvorenie nového školského roka
     • Otvorenie nového školského roka

     • Dňa 2. septembra 2019 sa aj na pôde Základnej školy Andreja Bagra uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020. Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová zástupkyni riaditeľa Mgr. Denisy Križanovej, ktorá celý akt moderovala. V slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Jozef Šimún, srdečne privítal všetkých žiakov a ich rodičov, primátorku Zuzanu Frajkovú Ďurmekovú, vedúcu školského odboru Zdenku Bunčákovú, predsedníčku Rady rodičov Mgr. Tatianu Beňovú, podpredsedníčku Pharm.Dr. Janu Sirotnú . Do radov učiteľov, respektíve učiteliek pribudli nové posily: Mgr. Mária Vihonská, Mgr. Michaela Mičková, Mgr. Mária Švagerková a Mgr. Veronika Mikušová. V závere príhovoru pán riaditeľ poprial všetkým pedagógom a žiakom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Zvlášť poďakoval všetkým rodičom prváčikov, že si dali dieťa na našu školu, a tým nám prejavili veľkú  dôveru.

     • Ochrana človeka a prírody – praktické cvičenia a ukážky

     • Každoročne, v závere školského roka si žiaci všetkých ročníkov prakticky preverujú vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach podľa vopred pripraveného harmonogramu.

      Činnosť na stanovištiach bola zameraná:

      - zvládnutie mimoriadnych situácií – požiarna a civilná ochrana,

      - zdravotnú prípravu -  vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc,

      - zvládnutie prekážkovej dráhy,

      - dopravnú výchovu – správanie sa a pohybu po dopravných komunikáciách,

      - stromy, liečivé rastliny, nástrahy prírody

      Pestrý a zaujímavý program sme zvládli aj vďaka pomoci:

      • Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice, Dobrovoľný hasičský zbor z Luhačovíc 5 -7 roční hasiči – ukážka hasičského „útoku“
      • Stredná odborná škola zdravotnícka Trenčín – zdravotnícka príprava
      • Búci manufacturing system, súkromná autoškola z Bratislavy – dopravná výchova
    • Koncoročný výlet ôsmakov
     • Koncoročný výlet ôsmakov

     • V dňoch 11. – 12.6.2019 sme boli na koncoročnom výlete v Dolnej Porube – Turkovice u pani Miladky Mercellovej. Rozhodli sme sa, že si vyskúšame stanovačku. Dopoludnia sme postavili stany a pomáhali sme nášmu spolužiakovi Andrejovi pri varení  kotlíkového gulášu. Po výdatnom obede nás čakala vychádzka do okolia a tí zdatnejší  vyšľapali na Slopský vrch. Po návrate z turistiky sa niektorí odvážlivci okúpali v potôčiku. Po večernej opekačke nás čakal strašidelný pochod. Pred tým ako sme šli spať sme si posedeli pri ohníku  a Miladka nám zahrala na gitare. Bol to pekný výlet a chceli by sme poďakovať pani Miladke Mercellovej a triednej učiteľke Adameovej.        Kolektív žiakov 8. triedy

    • Výlet siedmakov
     • Výlet siedmakov

     • Mali sme prekrásny výlet, navštívili sme mimo iné aj aquapark Tatralandia.

      Triedny učiteľ Katarína Bajčíková

    • Mašličková štvrtákov (4.B)
     • Mašličková štvrtákov (4.B)

     • Aj tento školský rok sa konala Mašličková slávnosť našich štrvtákov za vedenia a usmernenia p. Unčíkovej. Žiaci si nacvičili program, pripravili pesničky a scénky, pripravili miestnosť školskej jedálne a pripravili aj pohostenie. Slávnosť sa začala príhovorom triednej učiteľky, ďalej prehovoril aj riaditeľ školy p.  Šimún a samozrejme sa prihovorila prítomným aj primátorka mesta p. Zuzana Frajková Ďurmeková. Potom sme všetci sledov ali pruipravený progranm, odovzdávanie modrých mašličiek a záverečné poďakovanie. To všetko je zachytené na priložených fotografiách  triedy 4.B ako aj triedy A, kde je triedna učitelka p. Hrbačiková

    • Piataci na výlete v Tatrách
     • Piataci na výlete v Tatrách

     • Na výlet sme vyrazili vo štvrtok ráno. Vlak nás doviezol do Tatranskej Lomnice. Tam sme sa ubytovali v hoteli Renomal a vyrazili na turistiku do hôr. Električkou sme sa odviezli do Starého Smokovca, kde sme nastúpili na zubačku. Po kamenistom chodníku sme sa dostali k nádherným vodopádom a odtiaľ sme pokračovali ku Zamkovského  chate. Obdivovali sme naše krásne štíty. Na ich vrcholcoch bol ešte sneh. Postupne sme prechádzali popri ďalších vodopádoch, smerom k Rainerovej chate a Bilíkovej chate. Vrátili sme sa unavení, ale s peknými zážitkami a dobrou náladou. Na izbách sme si po večeri zahrali rôzne spoločenské hry, ktoré sme si vymýšľali počas turistiky.

      Na druhý deň ráno sme vyrazili električkou ku Štrbskému plesu, okolo ktorého sme sa poprechádzali. Počasie nám prialo, bolo pekne. Našťastie sme nepotrebovali ani pršiplášte. Po dobrom obede sme nasadli na vlak a odcestovali späť domov. Po ceste sme spomínali na naše zážitky z Tatier. Ďakujeme pani učiteľkám Zuzke Janákovej a Miladke Mecellovej, že nás zobrali na taký pekný výlet.

      Žiaci 5. ročníka

    • Festival živlov AMAVET
     • Festival živlov AMAVET

     • V piatok dňa 7.6.2019 sa v bratislavskom vedecko-zábavnom centre AURÉLIUM uskutočnila vedecko-technická súťaž pre žiakov základných škôl FESTIVAL ŽIVLOV AMAVET. Súťaž usporiadala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) s cieľom podnietiť u detí záujem o vedu a techniku. Toho roku sa konal 2. ročník súťaže, a hoci vlani keď súťaž začínala sa prezentovalo len sedem projektov, na tomto ročníku bolo cca 130 žiakov z celého Slovenska so 63 projektmi. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá posudzovala zvládnutie zvolenej témy,   úroveň vedomostí a praktických zručností, originalitu projektu a kreativitu, tímovú prácu, odbornú a vizuálnu úroveň posterovej prezentácie a prezentačné schopnosti súťažiaceho.

       Zo všetkých súťažiacich porota ocenila 17 projektov bez určenia poradia, medzi ktorými bol aj projekt Čo dokáže voda, ktorý prezentoval žiak ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach Benjamin Trokan. Získal diplom a vecnú cenu. Podujatie navštívila aj ministerka školstva Martina Lubyová, ktorá si po úvodnom prejave prezrela všetky projekty a s účastníkmi sa aj odfotila.

    • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch
     • Prezentácia starších žiakov mladším – Plasty v oceánoch

     • Naše aktívne ôsmačky si v rámci dobrovoľnej aktivity na novinárskom krúžku pripravili  pre nižšie ročníky prezentáciu v rámci ochrany životného prostredia. Pre žiakov I.A. boli dňa 7.6. 2019 prichystané rozličné zaujímavé aktivity: naučili sa, ako účinne recyklovať, dozvedeli sa o škodlivosti plastov a aj o spôsoboch šetrenia energie, a to formou pracovných listov, videa či pútavej prezentácie. Zároveň si staršie žiačky mali možnosť vyskúšať aspoň na chvíľku učiteľskú profesiu Nechýbalo ani sladké prekvapenie na záver. Nadobudnuté zručnosti si zopakujú dňa 20.6.2019 – snáď s rovnakým úspechom. Tešíme si, že im téma ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a už teraz sa tešíme na podobné úspešné vzdelávacie aktivity. Organizátorky : Kristína Sirotná, Lillian Rožánková, Karolína Janíková, Kiara Žáčková